Το προφίλ μας

Η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος είναι δευτεροβάθμια ομοιοεπαγγελματική οργάνωση, με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1921 με στόχο τη συνένωση όλων των φορτοεκφορτωτών της χώρας σε μια ενιαία οργάνωση.

© 2021 by Ο.Φ.Ε. Proudly created with Wix.com