​Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

01. Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)

02. Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035228" 

03. Ανακοίνωση διαγωνισμού

Ποιοί είμαστε

Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)

Η Ομοσπονδία μας

Η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος είναι δευτεροβάθμια ομοιοεπαγγελματική οργάνωση, με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1921 με στόχο τη συνένωση όλων των φορτοεκφορτωτών της χώρας σε μια ενιαία οργάνωση. 

Ανακοίνωση Ο.Φ.Ε.

© 2021 by Ο.Φ.Ε. Proudly created with Wix.com