​Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

01. Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)

02. Πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

03. Ανακοίνωση διαγωνισμού

Ποιοί είμαστε

Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)

Η Ομοσπονδία μας

Η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος είναι δευτεροβάθμια ομοιοεπαγγελματική οργάνωση, με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1921 με στόχο τη συνένωση όλων των φορτοεκφορτωτών της χώρας σε μια ενιαία οργάνωση. 

Ανακοίνωση Ο.Φ.Ε.

© 2021 by Ο.Φ.Ε. Proudly created with Wix.com